Branşamente electrice

Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice. Este cuprins între linia electrică (aeriană sau subterană) şi instalaţia interioară (a abonatului), având scopul de a aduce energia electrică din reţea în instalaţia interioară.

Racordul electric este partea de branşament cuprinsă intre linia electrică (aeriană sau subterană) si firida de branşament. Racordul electric poate fi aerian sau subteran.

Puterea instalata Pi este suma puterilor nominale a tuturor receptoarelor electrice, fiind alimentată din instalaţia interioară a abonatului.

Puterea absorbită Pa este puterea maximă, simultan absorbită de unul sau de mai mulţi abonaţi. Este egală cu produsul dintre suma puterilor instalate şi coeficientul de simultaneitate.

Branşamentul aerian asigură legătura cu conductoarele aeriene de la linia electrică aeriană de distribuţie a întreprinderii furnizoare de energie pana la firida de branşament a abonatului. In funcţie de poziţia consumatorilor faţă de reteaua aeriana de joasă tensiune, se deosebesc doua tipuri de branşamente:

  • Branşamente fară traversare, cand reţeaua electrică se află pe aceeaşi parte a drumului cu consumatorii;
  • Branşamente cu traversare, cand reţeaua electrică se află pe partea opusă a drumului faţă de consumatori.

Aceste branşamente se împart, la rândul lor, in alte doua categorii, dupa modul in care se face intrarea in clădire:

  • Branşamente cu suport pentru zid, când clădirea are o înalţime mai mare de 4 m de la streaşină;
  • Branşamente cu suport pe clădire, când aceasta are o înalţime sub 4 m de la streaşina.

Branşamentele electrice aeriene sunt compuse din doua părti:

  • partea de branşament din exteriorul clădirii, formată din legătura de la linia de distribuţie de joasă tensiune până la clădirea abonatului, realizată cu conductoare aeriene;
  • partea de branşament interioară, montată în clădire, cuprinzând echipamentul firidei de branşament, coloana de coborare de la suporturile pe clădire si firidă, coloanele interioare de la firidă la contorul de decontare.

Branşamentul subteran asigură legatura în cablu de la reţeaua electrică de distribuţie la nişa de branşament a abonatului. Branşamentele subterane se pot racorda direct din cablul principal de alimentare, cu ajutorul unui manşon de derivaţie, drintr-o nişa principala sau dintr-o reţea aeriană pentru alimentarea unor consumatori la care nu se pot realiza branşamente aeriene. Branşamentele electrice subterane sunt alcătuite din două părţi:

  • partea de branşament din exteriorul clădirii, formată din legătura de la linia de distribuţie de joasă tensiune până la clădirea abonatului, realizată cu cablu subteran;
  • partea de branşament interioară montată în clădire cuprinzând echipamentul nişei de branşament si coloanele interioare de la nişa la contorul de decontare.

Asistenţă imediată: