Verificari PRAM

Măsurători PRAM & Certificate PRAM


  • MĂSURĂTORI INSTALAŢII ELECTRICE
  • MĂSURĂTORI PRIZE DE ÎMPĂMÂNTARE
  • VERIFICARE INSTALAŢII ELECTRICE
  • ELIBERAREA BULETINELOR DE VERIFICARE
  • MONTARE PARATRASNETE CLADIRI

ÎN ATENŢIA DUMNEAVOASTRĂ!

Măsuratorile si verificările instalaţiilor electrice se efectueaza conform STAS 12604/4, STAS 12604/5 şi I7/2011. În urma acestor verificări se emit buletine de verificare care vă sunt necesare la controalele efectuate de inspectorii protecţiei muncii, si de către inspectorii ISU. Verificarea se efectueaza conform STAS-urilor în vigoare.

Pentru prevenirea incendiilor, a electrocutărilor şi a defectării aparaturii electrice sau electronice vă aducem la cunoştinţă că periodicitatea măsurătorilor şi a verificărilor instalaţiilor electrice (PRAM) este indicat să se facă o dată pe timp umed şi o dată pe timp uscat.


De asemenea, vă putem oferi următoarele servicii:

  • proiectarea instalatiei electrice
  • intocmirea documentelor
  • scheme electrice
  • calcul de putere
  • executie (realizarea instalatiei electrice dupa proiecte si echipamente de ultima generatie)

Asistenţă imediată: